VÝZVA PRE UMELCOV

Komunitný festival súčasného divadla a umenia UM UM otvára výzvu pre umelcov s cieľom zapojenia ich umeleckých projektov do programu festivalu, ktorý bude prebiehať od 17. do 19. augusta 2018 v Starej Ľubovni na severovýchode Slovenska. Výzva je určená pre všetky typy performatívneho a audiovizuálneho umenia, ako i pre rôzne interdisciplinárne projekty umelcov z radov hudobníkov, výtvarníkov, divadelníkov, tanečníkov, performerov, dokumentaristov, či filmárov. Môže sa jednať o projekty jedincov ako i umeleckých súborov, ktoré určitým spôsobom spracovávajú tému siedmeho ročníka festivalu, a ktoré sú vytvorené pred alebo pre samotný festival.

Festival UM UM sa už po siedmykrát odohráva v letných mesiacoch v pohraničnom meste Stará Ľubovňa, ktoré leží na severovýchode Slovenska. V súčasnosti je dramaturgia celého multižánrového festivalu postavená na skúmaní možností prepojenia súčasného umenia s históriou a tradíciami multietnického regiónu Horný Spiš, predovšetkým Starej Ľubovne, a jej okolia. Po úspešnom piatom a šiestom ročníku, ktoré reflektovali tému vzťahov Slovákov s Čechmi a Rusínmi, otvárame siedmy ročník s témou: Nemci, Židia, Slováci a Stará Ľubovňa. Päťročný tematický okruh uzavrieme ešte dvomi ročníkmi, ktoré budú interpretovať vzťah Slovákov s Rómami, Maďarmi a Poliakmi, a to v rokoch 2019 a 2020.

Program festivalu sa bude odohrávať počas troch festivalových dní v rôznych, častokrát i netradičných priestoroch v Starej Ľubovni. Druhý festivalový deň sa bude konať na námestí sv. Mikuláša pod holým nebom a v priestoroch veľkoplošného stanu (10x15m). Festival sa zameriava na hľadanie nových foriem súčasného umenia a ich prepájanie s multikultúrnou históriou a tradíciami.

FINANČNÉ A TECHNICKÉ PODMIENKY

Vybraným umelcom a súborom sa zaplatí za vystúpenie / film v dopredu dohodnutej výške v jedinej platbe. Cestovné náklady si každý účastník platí sám. Ak je potrebné, účastníkom sa zabezpečí ubytovanie, podľa požiadaviek uvedených v prihláške. Vstupné na festivalový program je pre všetkých návštevníkov i divákov festivalu dobrovoľné. Vzhľadom k tomu, že predstavenia budú prebiehať na viacerých miestach mesta, organizátori žiadajú účinkujúcich o pomoc s technickým zabezpečením ich projektov. Technické pokrytie projektu festivalom závisí od daného miesta, v ktorom sa predstavenie bude odohrávať. Niektoré miesta budú festivalom technicky z časti zabezpečené (Sál Kina Tatra, veľkoplošný stan na námestí sv. Mikuláša), u niektorých miest bude nutné, aby si techniku zabezpečil umelec / súbor sám. Pokiaľ predstavenie zahŕňa i scénografické prvky, účinkujúci si ich mobilitu taktiež zabezpečujú sami a na vlastné náklady. Každý účastník je pozvaný participovať na aktivitách v rámci celého trojdňového programu festivalu. Každý účastník bude požiadaný o krátku reflexiu festivalu v písomnej podobe na konci festivalu UM UM 2018.

DEADLINES

Vyplnenú prihlášku, ktorú si môžete stiahnuť na stránkach festivalu zašlite najneskôr do 1.6.2018 na emailovú adresu: um-um@um-um.eu.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.