Prihláška / Application form

Názov súboru / Meno umelca - Name of group / Name of artist
Miesto pôsobenia - Place of origin
Počet členov - Number of members
Meno zastupujúcej osoby - Name of contact person
Kontakt na zastupujúcu osobu - Cantact for contact person
Názov predstavenia / filmu - Title of performance / film
Umelecký žáner - Genre of performance / film
Krátky popis predstavenia - Short description of performance (500 slov/words)
Dĺžka predstavenia / film - Duration of performance / film (min.)
Technické požiadavky - Technical requirements
Priestorové požiadavky - Space requirements
Ak požadujete ubytovanie, tak pre koľko osôb a na koľko nocí - If you require accommodation for how many person how long

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.