UM UM #7 | 17. – 19.8.2018

VÝZVA PRE HUDOBNÍKOV

Komunitný festival súčasného divadla a umenia UM UM otvára výzvu pre hudobníkov, hudobných skladateľov a účastníkov projektu SYMPOSIUM MUSICUM, ktoré bude prebiehať od 4. do 21. augusta 2018 v Starej Ľubovni na severovýchode Slovenska.

Prečo zvuk namiesto ticha? Ako zaznamenať zvuk tak, aby bol schopný sa k nám prihovárať a vyjadrovať svoje myšlienky? Symposium Musicum chce preskúmať možnosti komunikácie prostredníctvom zvuku. Zvuk vytvárajúci jazyk, inštaláciu, performance. Symposium Musicum si kladie za cieľ definovať kreatívne možnosti zvuku ako média, a to od zvukov tela a hlasu, až k hudobným a digitálnym nástrojom, kde technické a estetické znalosti sú schopné dialógu s performatívnym umením, životným prostredím, spoločnosťou a pamäťou.

ČO VÁS ČAKÁ

Dva týždne bude rôznorodá skupina hudobníkov, výtvarníkov a divadelníkov s prístupom sebe vlastným spracovávať tému festivalu UM UM 2018 – Nemci, Židia, Slováci a Stará Ľubovňa. Hudobníci budú vytvárať hudobnú dramaturgiu a scénickú hudbu pre festivalovú performace pod vedením Mariky Smrekovej a tiež budú účinkovať na koncerte v rámci programu festivalu. Hudobníci budú taktiež tvoriť sound design v nahrávkach pre audiowalks o židovských pamiatkach. Účastník bude v súlade s komunitnými cieľmi festivalu, mimo hlavný program svojho sympózia, zdieľať čas, myšlienky a nápady s účastníkmi projektov Symposium Theatrum a Symposium Pictum, s performermi, výtvarníkmi a umelcami rôznych zameraní a z rôznych kútov sveta.

Symposium Musicum vedie Elia Moretti, taliansky hudobník a skladateľ, ktorý skúma špecifický vzťah medzi jazykom, pohybom a hudbou. Jeho výskum sa zameriava na etnomuzikológiu a kultúrnu antropológiu v rámci ekologického vnímania zvuku.

KOHO HĽADÁME

Pre účastníka sympózia je dôležitá samostatnosť, záujem a vytrvalosť, každodenná ochota pomôcť pri prípravách festivalu a aktívna účasť na jeho komunitných udalostiach. Účasť je nutná po celú dobu projektu.

FINANČNÉ PODMIENKY

Účastníci nehradia žiadne poplatky. Účastníkom je po celú dobu konania akcie zabezpečené ubytovanie v Hosteli Kino Tatra v centre mesta a strava po celú dobu konania projektu. Cestovné náklady si účastníci hradia sami. Účastníkom bude poskytnuté základné technické zabezpečenie, v prípade špeciálnych požiadaviek je nutné to oznámiť v dostatočnom predstihu.

Výber účastníkov prebehne na základe: štruktúrovaného životopisu, motivačného listu a ukážky z tvorby. Požadované dokumenty zasielajte na email: um-um@um-um.eu.

DEADLINE

Deadline pre zasielanie prihlášok je 1.6.2018

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.