UM UM #7 | 17. – 19.8.2018

VÝZVA PRE VÝTVARNÍKOV

Komunitný festival súčasného divadla a umenia UM UM otvára výzvu pre účastníkov výtvarného sympózia SYMPOSIUM PICTUM, ktoré bude prebiehať od 4. do 21. augusta 2018 v Starej Ľubovni na severovýchode Slovenska.

Akú úlohu zohráva výtvarné umenie v súčasnej spoločnosti? Má ešte čo povedať výtvarník modernému človeku, a aké médium je najvhodnejšie pri komunikácii výtvarníka s divákom? Symposium Pictum si kladie za cieľ vytvárať priestor pre súčasnú generáciu výtvarníkov, ktorí tak môžu vizuálnym jazykom sebe vlastným reagovať na otázky, ktoré kladie dnešná spoločnosť.

ČO VÁS ČAKÁ

Dva týždne bude rôznorodá skupina hudobníkov, výtvarníkov a divadelníkov s prístupom sebe vlastným spracovávať tému festivalu UM UM 2018 – Nemci, Židia, Slováci a Stará Ľubovňa. Skupina výtvarníkov bude vytvárať diela, ktoré budú následne vystavené na výstave prezentovanej v rámci programu festivalu, a tiež sa zapojí do tvorivého procesu postdramatickej performance vytvorenej pre festival v réžii Mariky Smrekovej. Účastník bude v súlade s komunitnými cieľmi festivalu, mimo hlavný program svojho sympózia, zdieľať čas, myšlienky a nápady s účastníkmi projektov Symposium Theatrum a Symposium Musicum, s performermi, hudobníkmi a umelcami rôznych zameraní a z rôznych kútov sveta.

Symposium Pictum je vedené historikom umenia, Martinom Jakubčom, ktorého cieľom je vytvárať most medzi špecifickým svetom výtvarného umenia a verejnosťou v kultúrno-historickej perspektíve.

KOHO HĽADÁME

Pre účastníka sympózia je dôležitá samostatnosť, záujem o hľadanie nových foriem a ciest v spracovaní tradičných vizuálnych prostriedkov, každodenná ochota pomôcť pri prípravách festivalu a aktívna účasť na jeho komunitných udalostiach. Účasť je nutná po celú dobu projektu.

FINANČNÉ PODMIENKY

Účastníci nehradia žiadne poplatky. Účastníkom je po celú dobu konania akcie zabezpečené ubytovanie v Hosteli Kino Tatra a strava po celú dobu konania projektu. Cestovné náklady si účastníci hradia sami, Každému účastníkovi sú hradené materiálne náklady na tvorbu v max. výške 50 EUR. Každý účastník odovzdá na konci projektu min. jedno dielo, ktoré ostáva v majetku organizácie UM UM. Každý z účastníkov sympózia bude honorovaný sumou 200 EUR.

Výber účastníkov prebehne na základe: štruktúrovaného životopisu, motivačného listu a ukážok z tvorby. Požadované dokumenty zasielajte na email: um-um@um-um.eu.

DEADLINE

Deadline pre zasielanie prihlášok je 1.6.2018

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.