UM UM #7 | 17. – 19.8.2018

VÝZVA PRE DIVADELNÍKOV

Komunitný festival súčasného divadla a umenia UM UM otvára výzvu pre performerov, tanečníkov, profesionálnych i amatérskych divadelníkov projektu SYMPOSIUM THEATRUM, ktorá bude prebiehať od 4. do 21. augusta 2018 v Starej Ľubovni na severovýchode Slovenska.

Akými spôsobmi sa dá transformovať multikultúrna história a tradície regiónu Horný Spiš prostredníctvom jazyka postdramatického a performatívneho divadla? Ako takto vytvorené divadelné artefakty vnímajú ľudia z danej spoločnosti, a ako návštevníci festivalu z iných kútov Zeme? Ako reagujú diváci na to, že sa v priebehu predstavenia stávajú taktiež i spoluaktérmi a spolutvorcami umeleckého diela? Na tieto tri hlavné otázky hľadá odpovede Symposium Theatrum, a to prostredníctvom umeleckého výskumu, ktorý prebieha pod záštitou Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne.

Symposium Theatrum bude viesť divadelná režisérka a umelecká riaditeľka festivalu UM UM Marika Smreková, ktorá sa snaží transformovať históriu a tradície svojho regiónu prostredníctvom jazyka performatívneho divadla a sociálne angažovaného umenia.

ČO VÁS ČAKÁ

Dva týždne bude rôznorodá skupina divadelníkov, hudobníkov a výtvarníkov s prístupom sebe vlastným spracovávať tému festivalu UM UM 2018 – Nemci, Židia, Slováci a Stará Ľubovňa. Divadelná skupina bude aktívne spolupracovať na pohybových a hlasových cvičeniach, z ktorých výsledný materiál bude využitý v rámci postdramatickej experimentálnej performance vytvorenej na tému festivalu. Účastník bude v súlade s komunitnými cieľmi festivalu, mimo hlavný program svojho sympózia, zdieľať čas, myšlienky a nápady s účastníkmi projektov Symposium Musicum a Symposium Pictum, hudobníkmi, výtvarníkmi a umelcami rôznych zameraní a z rôznych kútov sveta.

KOHO HĽADÁME

Pre účastníka je zásadný záujem, energia a vytrvalosť, ochota k spoločnej i individuálnej tvorbe, túžba objavovať, ponúkať, skúšať a poznávať nové formy performatívneho divadla. Dobrá fyzická aj psychická kondícia. Ďalej každodenná ochota pomôcť pri prípravách festivalu a aktívna účasť na jeho komunitných udalostiach. Účasť je nutná po celú dobu projektu.

FINANČNÉ PODMIENKY

Účastníci nehradia žiadne poplatky. Účastníkom je po celú dobu konania akcie zabezpečené ubytovanie v Hosteli Kino Tatra a strava počas celého trvania projektu. Cestovné náklady si každý účastník hradí sám.
Výber účastníkov prebehne na základe: štruktúrovaného životopisu, motivačného listu a a ukážok z tvorby. Požadované dokumenty zasielajte na email: um-um@um-um.eu.

DEADLINE

Deadline pre zasielanie prihlášok je 1.6.2018

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.