UM UM #10

Komunitný festival súčasného divadla a umenia UM UM sa tradične, už podesiatykrát odohráva na periférii severovýchodného Slovenska, v mestečku Stará Ľubovňa. Posledných päť ročníkov bola dramaturgia festivalu postavená na vytvorení podmienok pre interkultúrny dialóg a na skúmaní možností prepojenia jazyka súčasného umenia s históriou a tradíciami multikultúrneho regiónu Horný Spiš. Po úspešnom piatom až deviatom ročníku, ktoré reflektovali tému vzťahu Slovákov s Čechmi, Rusínmi, Karpatskými Nemcami, Židmi, Rómami, Maďarmi a Poliakmi, pripravujeme jubilejný 10. ročník, ktorý sa bude spoločne s novým komunitným projektom eKolaboratórium venovať najzávažnejšej téme súčasnosti, a to klimatickej kríze a s ňou spojenými transformačnými opatreniami.

o festivale

Organizátori festivalu pociťovali v posledných rokoch zmenu v slovenskej spoločnosti vedúcu k radikalizácií názorov a eskalovaniu negatívnych vzťahov rôznych zložiek spoločnosti na etnickom základe. To v roku 2016 vyvolalo zmenu dramaturgického konceptu festivalu. Po prvých štyroch ročníkoch venovaných predovšetkým prezentácii medzinárodného súčasného umenia na periférii Slovenska, sa festival začal venovať umeleckej reflexii vzťahov medzi jednotlivými kultúrami regiónu. Základ festivalu bol vystavaný z umeleckých výstupov štyroch vzájomne kolaborujúcich multimediálnych projektov – Symposium Theatrum, Symposium Pictum, Symposium Musicum a Observatórium, vďaka ktorým sa v Starej Ľubovni pracovne stretla heterogénna skupina medzinárodných aj lokálnych umelcov. Festival i naďalej poskytoval vo svojom programe priestor pre regionálne, celoslovenské i medzinárodné divadlo, hudbu, tanec, literatúru, film, workshopy, diskusie s pozvanými hosťami a ďalší sprievodný program, ktorý bol dramaturgicky prepojený s témou daného ročníka.

UM UM festival vznikol v roku 2012 ako nezávislý projekt skupiny mladých umelcov a dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodli priniesť súčasné umenie do svojho rodného mesta, ktoré je situované ďaleko od väčších kultúrnych centier. Festival existuje už desať rokov vďaka nasadeniu, času a komunitnej činnosti mnohých ľudí, vďaka podpore mesta, pomoci obyvateľov a viacerých lokálnych kultúrnych inštitúcií, vďaka národným i medzinárodným nadáciám a fondom, a predovšetkým vďaka samotným organizátorom, umelcom, ako i odborníkom a kultúrnym kritikom, ktorí sa festivalu zúčastňujú, vedú dialóg s lokálnou komunitou a prispievajú tak k rozvoju miestnej kultúry, ako i k rozvoju súčasného umenia.