UM UM #7

Festival UM UM sa už posiedmykrát odohráva v letných mesiacoch v pohraničnom meste Stará Ľubovňa, ktoré leží na severovýchode Slovenska. V súčasnosti je dramaturgia celého multižánrového festivalu postavená na skúmaní možností prepojenia súčasného umenia s históriou a tradíciami multietnického regiónu Horný Spiš, predovšetkým Starej Ľubovne, a jej okolia. Po úspešnom piatom a šiestom ročníku, ktoré reflektovali tému vzťahov Slovákov s Čechmi a Rusínmi, otvárame siedmy ročník s témou: Nemci, Židia, Slováci a Stará Ľubovňa. Päťročný tematický okruh uzavrieme ešte dvoma ročníkmi, ktoré budú interpretovať vzťah Slovákov s Rómami, Maďarmi a Poliakmi, a to v rokoch 2019 a 202

o festivale

Organizátori festivalu pociťujú v posledných rokoch zmenu v slovenskej spoločnosti vedúcu k radikalizácií názorov a eskalovaniu negatívnych vzťahov rôznych zložiek spoločnosti na etnickom základe. To v roku 2016 vyvolalo zmenu dramaturgického konceptu festivalu. Po niekoľkých rokoch venovaných prezentácii súčasného umenia na periférii Slovenska, sa festival začal venovať umeleckej reflexii jednotlivých kultúr regiónu, a ich vzájomného interkultúrneho dialógu. Základ 3-dňového programu festivalu je vystavaný z umeleckých výstupov štyroch vzájomne kolaborujúcich multimediálnych projektov – Symposium Theatrum, Symposium Pictum a Symposium Musicum a Observatórium, vďaka ktorým sa v Starej Ľubovni na dva týždne stretne heterogénna skupina dvadsiatichpiatich umelcov. Program festivalu i naďalej poskytuje priestor pre slovenské i medzinárodné divadlo, tanec, literatúru, film, workshopy, hudobné produkcie, diskusie s pozvanými hosťami, detský off-program a ďalší sprievodný program, ktorý je dramaturgicky prepojený s témou daného ročníka.

UM UM festival vznikol ako nezávislý projekt skupiny mladých vynárajúcich sa umelcov, ktorí sa rozhodli priniesť  súčasné umenie do svojho rodného regiónu, ktorý je situovaný na periférii Slovenska, ďaleko od väčších kultúrnych centier. UM UM existuje vďaka nasadeniu, času a dobrovoľníckej komunitnej činnosti mnohých ľudí, vďaka podpore mesta, pomoci obyvateľov a viacerých lokálnych kultúrnych inštitúcií,  vďaka národným nadáciám a fondom, a predovšetkým vďaka samotným orgnizátorom, umelcom, odborníkom a kultúrnym kritikom, ktorí sa festivalu zúčastňujú, vedú dialóg s lokálnou komunitou a prispievajú tak k rozvoju miestnej kultúry, ako i k rozvoju súčasného umenia.