OTVORENÁ VÝZVA PRE VEDÚCICH ALEBO ČLENOV FOLKLÓRNYCH SÚBOROV V OKRESE STARÁ ĽUBOVŇA

✺✺✺ Komunitnému festivalu súčasného divadla a umenia – UM UM, tradične každým rokom predchádza projekt Symposium Theatrum, ktorý bude tento rok prebiehať od 10. do 16. augusta 2020 na poľovníckej chate neďaleko Oslého vrchu. Obsahom sympózia je umelecký výskum opierajúci sa o tému aktuálneho ročníka: Slováci, Poliaci, Maďari – Hrdinovia zelených hraníc. Je to posledný z piatich ročníkov z cyklu zameraného na interkultúrny dialóg (Česi a Slováci – 2016, Rusíni a Slováci – 2017, Karpatskí Nemci, Židia a Slováci – 2018, Rómovia a Slováci – 2019).

✺✺✺ Pri výskume si kladieme tieto otázky: Akými možnými spôsobmi sa dá vyjadriť multikultúrna história a tradície regiónu Horný Spiš použitím foriem postdramatického a performatívneho divadla? Ako takto vytvorené performatívne artefakty vnímajú diváci, a ako reagujú na to, že sa v priebehu predstavenia stávajú taktiež i spoluaktérmi a spolutvorcami umeleckého diela? Symposium Theatrum bude k umeleckému výstupu uvedenému na festivale viesť divadelná režisérka a kurátorka festivalu UM UM, Marika Smreková. Do tvorivého tímu si pozvala deviatich skúsených divadelníkov a hudobníkov, ktorí sa profesionálne venujú predovšetkým polyfonnému spevu, vokálnym technikám, tradičnej ľudovej hudbe, scénografií alebo autorskému divadlu. Sú nimi skladateľka a speváčka Lucie Páchová, skladateľ a hudobník Juraj Vájo, režisér a performer David Zelinka, performerka Marie Reslová, spisovateľka a hudobníčka Marta Chachulska, speváčka Katarzyna Mickiewicz, hudobník Elia Moretti, scénografi Matěj Sýkora a Lenka Jabůrková.

ČO VÁS ČAKÁ

✺✺✺ Sedem dní bude rôznorodá skupina divadelníkov, hudobníkov, folkloristov a ku konci i výtvarníkov s prístupom sebe vlastným, spracovávať tému festivalu UM UM 2020: Slováci, Poliaci, Maďari – Hrdinovia zelených hraníc. Medzioborová skupina bude aktívne spolupracovať predovšetkým na hlasových cvičeniach, polyfónnom speve, tvorbe pohybového i dramatického materiálu, ktorý bude využitý v rámci performance, ktorá sa predvedie počas festivalu. Účastník bude v súlade s komunitnými cieľmi festivalu, mimo hlavný program sympózia, zdieľať čas, myšlienky a nápady s ostatnými účastníkmi.

KOHO HĽADÁME

✺✺✺ Pre účastníka je zásadný záujem, energia a vytrvalosť, ochota k spoločnej i individuálnej tvorbe, túžba objavovať, ponúkať, skúšať a spoznávať performatívne formy vyjadrenia folklóru, ktorý existuje mimo javisko. Každodenná ochota pomôcť pri chode sympózia, či pri prípravách festivalu a aktívna účasť na jeho komunitných udalostiach.

FINANČNÉ PODMIENKY

✺✺✺ Účastníci nehradia žiadne poplatky. Účastníkom je po celú dobu konania sympózia zabezpečený
priestor na tvorivý proces a spoločne varená strava. Účastníci na chatu dochádzajú alebo kempujú
v areáli chaty. Výber účastníkov prebehne na základe motivačného listu, ktorý môžete zaslať emailom
na adresu: umumfestival@gmail.com.

DEADLINE

✺✺✺ Deadline pre zasielanie prihlášok je 15. 7. 2020.