Slávnosť poletia

na Oslom vrchu

Hrdinovia zelených hraníc

14-15.8.2020

Slováci
Poliaci
Maďari

Stará Ľubovňa