Svätojánska noc

na Oslom vrchu

Hrdinovia zelených hraníc

26.6.2020

Slováci
Poliaci
Maďari

Stará Ľubovňa