Dní
Hodín
Minút

UM UM 2019

Rómovia, Slováci a Stará Ľubovňa