OBSERVATÓRIUM

Observatórium ponúka priestor na reflexiu a interdisciplinárny výskum spájajúci rôznorodé perspektívy a kompetencie, ktoré prinášajú komplexný pohľad na festival, estetiku sympózií, umeleckú interaktivitu s komunitou a na organizačné stratégie. Observatorium má za cieľ vyvíjať kreatívne a polemické prostredie reflektujúce tvorbu a program multižánrového festivalu. Ponúka organizátorom, umelcom a taktiež divákom festivalu nástroje na uchopenie rôznorodých ciest interakcie s umením prostredníctvom pozorovania tvorby nezávislých odborníkov na festivale.