SYMPOSIUM THEATRUM

Symposium Theatrum z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Akými spôsobmi sa dá transformovať multikultúrna história a tradície regiónu Horný Spiš prostredníctvom jazyka postdramatického divadla a estetiky performativity? Ako takto vytvorené divadelné artefakty vnímajú ľudia z danej spoločnosti, a ako návštevníci festivalu z iných kútov Zeme? Ako reagujú diváci na to, že sa v priebehu predstavenia stávajú taktiež i spoluaktérmi a spolutvorcami umeleckého diela? Na tieto tri hlavné otázky hľadá odpovede Symposium Theatrum, a to prostredníctvom umeleckého výskumu, ktorý prebieha pod záštitou Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne. Symposium Theatrum je divadelným projektom spájajúcim interdisciplinárnu skupinu umelcov s divadelnými amatérmi i divadelne neskúsenými ľuďmi, ktorých tvorivým výstupom po dvojtýždňovej intenzívnej spolupráci je postdramatická experimentálna performance na tému festivalu. Symposium Theatrum vedie Marika Smreková, divadelná režisérka pochádzajúca zo Starej Ľubovne.

SYMPOSIUM PICTUM

Akú úlohu zohráva výtvarné umenie v súčasnej spoločnosti? Má ešte čo povedať výtvarník modernému človeku, a aké médium je najvhodnejšie pri komunikácii výtvarníka s divákom? Symposium Pictum si kladie za cieľ vytvárať priestor pre súčasnú generáciu výtvarníkov, ktorí tak môžu vizuálnym jazykom sebe vlastným reagovať na otázky, ktoré kladie dnešná spoločnosť. Medzinárodná skupina piatich výtvarníkov s rôznym profesijným a osobným pozadím bude dva týždne v Starej Ľubovni vytvárať umelecké diela reflektujúce tému festivalu. Diela výtvarníkov budú prezentované na výstave v rámci hlavného programu festivalu UM UM. Symposium Pictum je vedené Ľubovňanom, historikom umenia, Martinom Jakubčom, ktorého cieľom je vytvárať most medzi špecifickým svetom výtvarného umenia a verejnosťou v kultúrno-historickej perspektíve.

SYMPOSIUM MUSICUM

Prečo zvuk namiesto ticha? Ako zaznamenať zvuk tak, aby bol schopný sa k nám prihovárať a vyjadrovať svoje myšlienky? Symposium Musicum chce preskúmať možnosti komunikácie prostredníctvom zvuku. Zvuk vytvárajúci jazyk, inštaláciu, performance. Symposium Musicum si kladie za cieľ definovať kreatívne možnosti zvuku ako média, a to od zvukov tela a hlasu, až k hudobným a digitálnym nástrojom, kde technické a estetické znalosti sú schopné dialógu s performatívnym umením, životným prostredím, spoločnosťou a pamäťou. Medzinárodná skupina umelcov bude spolu žiť dva týždne v Starej Ľubovni. Výstupmi hudobného laboratória budú koncerty, scénická hudba pripravovanej performance a zvukový dizajn nahrávok – audio komentovaných prehliadok mesta. Symposium Musicum vedie Elia Moretti, taliansky hudobník a skladateľ, ktorý skúma špecifický vzťah medzi jazykom, pohybom a hudbou. Jeho výskum sa zameriava na etnomuzikológiu a kultúrnu antropológiu v rámci ekologického vnímania zvuku.